İslam Araştırmaları Merkezi

İslam Araştırmaları Merkezi, Üsküdar Bağlarbaşı’nda faaliyet göstermektedir.Kısa adı İSAM olan Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, 1988 ‘de Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulmuş bağımsız bir bilimsel araştırma merkezidir. İslam Araştırmaları Merkezi’nin kuruluş amacı ilmi araştırmalar yapmak, özellikle islami ilimler ve şarkiyat alanlarında telif, tercüme ve edisyon kritik tarzında eserler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde ilmi toplantılar tertiplemek, düzenlenmiş bu gibi programlara temsilciler göndermek, araştırmacılar yetiştirmek, araştırmacıları desteklemek, araştırma kütüphanesi ve dokümantasyon ünitesi kurmak, ilmi-dini konularda kamuoyunu aydınlatacak görüşler oluşturmak ve bunları yayınlamaktır.

 

İslâm Araştırmaları Merkezi dört bloktan meydana gelmektedir. Bu bloklardan biri idarî birimlere tahsis edilmiş, en geniş olanı kütüphane için düzenlenmiş, bir diğeri araştırmacıların çalışma odaları, derslikler ve konferans salonu olarak planlanmış, dördüncü blokta ise personel lojmanlarıyla misafirhane ve yemekhaneye yer verilmiştir.

 

Kurumun en önemli hizmet alanlarından biri İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi’dir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle araştırmacılara hizmet veren kütüphanede Türkçe, Osmanlıca, Arapça, İngilizce ve diğer dillerde toplam 261 bin cilt kitap mevcuttur. Ayrıca 173 bin sayı dergi, 18.900 doküman dosyası bulunmaktadır. Dijital ortamda ilahiyat makaleleri ve tezler veri tabanları ile kadı sicilleri de araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

 

Kurum bünyesinde yayınlanan İslam Ansiklopedisi, 1988-2013 yılları arasında 25 yılda 44 cilt olarak tamamlanmıştır. Kadı Sicilleri arşivinin bir bölümü de 40 cilt halinde yayınlanarak araştırmacıların hizmetine sunulmuş, Yaklaşık 22.000 defterden oluşan arşivin tamamı ise İSAM Kütüphanesi’nde dijital olarak erişilebilir durumdadır. İSAM ilmi araştırma niteliği taşıyan kitaplar yayınlamanın yanı sıra İslam Araştırmaları ve Osmanlı Araştırmaları adlı iki önemli bilimsel dergi yayınlamaktadır.

 

İslâm Araştırmaları Merkezi’nin temel faaliyet alanlarından biri de araştırmacı yetiştirme programıdır. Bu program çerçevesinde uygun görülen adaylara eğitim bursu, yabancı dil desteği ve yurtdışı eğitim desteği gibi çeşitli katkılar sağlanmaktadır.

Ziyaret Saatleri

Haftanın Bütün Günleri Açıktır.
Açılış / Kapanış: 09:00 – 23:00

İLETİŞİM

Adres: İcadiye Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 Üsküdar-İstanbul Telefon: (0216) 474 08 50 www.isam.org.tr