İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Gülhane Parkı içerisinde Topkapı Sarayı sur duvarına bitişik Has Ahırlar Binası’nda yer almaktadır. Bu yapılar, Osmanlı Dönemi’nde, padişahın ve yakın hizmetinde bulunan görevlilerin atlarının bakıldığı ve korunduğu yerdir.
İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından hazırlanan ve 24 Mayıs 2008’de açılan müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Frankfurt Üniversitesi Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü, Prof. Dr. Fuat Sezgin, Türkiye Bilimler Akademisi TUBA ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu TÜBİTAK arasında 2007’de imzalanan protokole göre açılmıştır. 3500 m²’yi kapsayan sergi alanı ile bir kısmı (134 adet) TÜBİTAK tarafından bağışlanan, çoğu (436 adet) Prof. Dr. Fuat Sezgin’e ait olan toplam 570 adet alet, cihaz kopyaları, maket ve model koleksiyonu ile alanında Türkiye’de ilk müze olması açısından önem arz eden bu müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetini sürdürmektedir.
Müzenin bahçe kısmında tarihi binanın girişi önünde, Arap-İslam coğrafyasının bilim tarihi açısından en önemli çalışmalarından biri olan 9. Asırda Halife Me’mun´un emri ile hazırlanan dünya haritasının kopyasının üzerine işlendiği yerküre ziyaretçileri karşılamaktadır. Orjinali Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan ve yaklaşık 1200 yıl öncesine ait bu harita, bugünkü dünya haritasına benzerliği ve yakınlığıyla şaşırtmaktadır.
Avlu kısmında ayrıca İbn-i Sina’nın el-Kanun fi’t-Tıbb kitabının ikinci cildinde bahsedilen 26 adet tıbbi bitkinin bulunduğu İbn-i Sina Botanik Bahçesi yer almaktadır.
Müze iki kattan oluşmaktadır. Üst katta; müze ile ilgili çeşitli görsellerin izlenebildiği Sinevizyon Salonu, Astronomi, Saat Teknolojisi, Denizcilik, Savaş Teknolojisi ve Tıp Bölümü bulunmaktadır. Alt katta ise, Madenler, Fizik, Matematik-Geometri, Şehircilik ve Mimari, Optik, Kimya ve Coğrafya ile ilgili harita ve çeşitli harita çizimlerinin sergilendiği bölüm bulunmaktadır. Sergi salonlarının tamamında, İslam bilim adamlarının ortaya koydukları eserlerin model ve maketleri sergilenmektedir.
Müze teşhir salonlarında, El-İdrisi’nin, Halife Me’mun’un haritasını temel alarak çizdiği Dünya Haritası’nın kopyası, Takiyeddin’in 1559 yılında yaptığı Mekanik Saati, el-Cezeri’nin kitabından Fil Saati ve Hacamatı, Ebu Said Es-Siczi’nin Planetaryum’u, Abdurrahman es- Sufi’nin gök küresi, Hıdr el-Hucendi’nin Usturlabı, 12. yüzyılda Abdurrahman el-Hazini tarafından yapılan su ve ağırlık prensibine göre çalışan Dakika Terazisi, İbn-i Sina’nın el-Kanun fi’t Tıp Kitabı gibi, daha birçok önemli bilim adamlarının, İslam Medeniyetinin 9. ve 16. yüzyıllar arasındaki altın çağlarında gerçekleştirdiği bazı icatların kopyaları yer almaktadır.

Bu kopyaların büyük bir kısmı, Frankfurt’taki Goethe Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü tarafından, yazılı kaynaklardaki tarif ve resimlere göre, çok küçük bir kısmı ise günümüze ulaşan eserlerin orijinallerine dayanılarak yaptırılmıştır.
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, bir taraftan bilimsel eserlerin estetik ve öğreticiliği, diğer yandan bıraktığı intiba ve kazandırdığı bilgi ile özel bir etkileyici güce sahip olmakla birlikte, geçmişteki İslam dünyasının bilimler tarihindeki süreci de eserleri ve belgeleriyle ortaya koyarak bugüne ve geleceğe ışık tutmaktadır. Ayrıca, bilim tarihi açısından doğu-batı bilim kültürünü birleştiren bir köprü niteliği taşıması bakımından da gelecek kuşaklar için önem teşkil etmektedir.
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, salı günleri hariç, diğer günler kış dönemi 09.00- 16.30 saatleri arası, yaz dönemi 09:00- 18:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Ziyaret Saatleri

Salı günleri hariç, diğer günler kış dönemi 09.00- 16.30 saatleri arası, yaz dönemi 09:00- 18:30 saatleri arası.

İLETİŞİM

Adres: Gülhane Parkı İçi Has Ahırlar Binası Sirkeci-Eminönü/Fatih-İSTANBUL İletişim bilgileri: Tel : 0 (212) 528 80 65- 0 (212) 513 72 14 Fax : 0 (212) 519 72 24 Web : www.ibttm.gov.tr