İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Topkapı Sarayı’na giden ve kurucusu Osman Hamdi Bey’in adını taşıyan Osman Hamdi Bey Yokuşu Sokak üzerinde yer almaktadır. Osmanlı imparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne miras kalmış bir kurum olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri ülkemizdeki ilk müzecilik çalışmalarını bünyesinde toplamaktadır. Müze koleksiyonları, Balkanlar’dan Afrika’ya, Anadolu ve Mezopotamya’dan Arap yarımadası ve Afganistan’a kadar Osmanlı imparatorluğunun yer aldığı coğrafyalardan gelen çeşitli uygarlıklara ait eserleri içermektedir. Eski Şark Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi olmak üzere üç farklı müzeden meydana gelen İstanbul Arkeoloji Müzeleri, farklı kültür ve uygarlıklara ait bir milyona yakın eseriyle, dünyanın en zengin müzelerinden biridir. Sesli rehberlik hizmetinin de sunulduğu İstanbul Arkoloji Müzeleri, Pazartesi hariç haftanın her günü ziyarete açıktır.

 

ARKEOLOJİ MÜZESİ ve EK BİNA

Arkeoloji Müzesi 1891’deki açılışından itibaren hızlı bir şekilde koleksiyonunu genişletmiştir. Arkeoloji Müzesi giriş kat sol taraftaki salonlarda yer alan eserler ve koleksiyonlar şunlardır:Girişin sol tarafındaki üç salonda “Sidon Kral Nekropolü” sergisi bulunmaktadır. Bu koleksiyon içerisinde ikinci salonda müzenin en önemli eseri kabul edilen İskender Lahdi ve Ağlayan kadınlar lahdi yer almaktadır.

 

Girişin sol tarafındaki diğer salonlarda yer alan bölümler:

Dördüncü salon: Mezar Kültü

Beşinci salon: Sidamara, Küçük Asya Tipi Lahitler

Altıncı salon: Anadolu’da Antik Çağ Mimarlığı

Yedinci salon: Likya Tipi Lahitler

 

Giriş kat sağ tarafta yer alan salonlarda “Arkaik Dönemden Roma Dönemine Heykel Sanatı” koleksiyonu sergilenmektedir. Bu kısımda yer alan bazı eserler şunlardır:

Sağdan beşinci salon: Helenistik döneme ait Marsyas heykeli ve M.Ö.  2. yüzyıla tarihlenen Büyük İskender Başı

Sekizinci salon: Miletos Faustina hamamları heykel grubu ve Efes’ten getirilmiş olan ve M.S. 2. yüzyıla tarihlenen Nehir Tanrısı Okeanos Heykeli

Dokuzuncu salon: M.S. 2. yüzyılda yapılmış Tykhe Heykeli

Müze binasının üst katında Hazine Bölümü, Gayri İslami ve İslami Sikke Kabineleri ile Kütüphane bulunmaktadır.

 

Arkeoloji Müzesi ek binada, zemin katta 1998 yılında açılmış olan “İstanbul Çevre Kültürleri” bölümü, değişik çağlara ait civar buluntu ve tümülüs kazılarında ortaya çıkarılmış eserlerin sergilendiği salondur. “Thrakia-Bithynia ve Bizans” bölümlerine sahiptir. Ek bina zemin katta yer alan bazı önemli eserler şunlardır:

M.S. 10. yüzyıla tarihlenen Simurg kabartmaları

M.S. 5. yüzyıla ait araba yarışçısı Porphyrıos’un heykel kaideleri

Ek binanın 1. katında “Çağlar Boyu İstanbul” bölümü yer almaktadır.

Ek binanın 2. katında “Çağlar Boyu Anadolu ve Troia” bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde Troya ve çağdaşı Anadolu medeniyetleri ile Friglere ait eserler sergilenmektedir.

 

Ek binanın en üst katında “Anadolu’nun Çevre Kültürleri: Suriye, Filistin ve Kıbrıs Eserleri” kronolojik sıralama ile teşhir edilmektedir. Bu bölümde yer alan önemli eserlerden bazıları da şunlardır:

M.Ö. 10. Yüzyıla ait Gezer Takvimi

Fenike alfabesi ile yazılmış en eski İbrani yazısı olan Siloa Yazıtı

M.S. 108 yılında Palmyralı (Palmiralı) zengin bir aile tarafından yaptırılan Palmyra (Palmira) Mezar Odası

 

ESKİ ŞARK ESERLERİ MÜZESİ

Eski Şark Eserleri Müzesi koleksiyonları, Anadolu ve Mezopotamya’nın Yunan öncesi; Mısır ve Arap Yarımadası’nın İslam öncesi çağlarına ait eserlerinden oluşmaktadır. Bu eserlerin çoğunluğu 19. yüzyıl sonunda başlayıp, I. Dünya Savaşı’na kadar süren arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılmış ve bu ülkelerin o zamanki hakimi olan Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’a getirilmiştir.

 

İslamiyet Öncesi Arabistan Eserleri, Mısır Eserleri, Mezopotamya Eserleri, Anadolu Eserleri, Urartu Eserleri ve Çivi Yazılı Belgeler bölümlerinden oluşan Eski Şark Eserleri Müzesi’nde anlatım bölgesel bir sınıflama ile yapılmış;  bu kültürler kendi tarihi gelişimleri içinde sunulmuştur.

 

Bu müzede yer alan önemli eserlerden bazıları şunlardır:

“İslamiyet Öncesi Arabistan Eserleri” bölümünün yer aldığı, girişin sol tarafındaki salonda sergilenen, Suudi Arabistan Medain Salih’te bulunmuş olan ve üzerinde Aramice yazıt bulunan Güneş Saati

“Mısır Eserleri” bölümünün yer aldığı sıradaki salonda sergilenen Eski Mısır’a ait Mezar Buluntuları

Sıradaki dört salonda sergilenen “Mezopotamya Eserleri”nden bazıları şunlardır:

 

M.Ö. 6. yüzyıl sonlarında Yeni Babil Çağı’nda yaptırılmış olan İştar Kapısı

75.000 tane çivi yazılı belgenin bulunduğu Tablet Arşivi

Sıradaki üç salonda sergilenen “Anadolu Eserleri” bölümünün en dikkat çeken eserlerinden biri, 7 no’lu salonda bulunan tarihin ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Antlaşması’nın metnini içeren kil tablet

 

ÇİNİLİ KÖŞK MÜZESİ

Çinili Köşk Müzesi koleksiyonlarında 11. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına tarihlenen Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 2000 civarında eser bulunmaktadır. Müzenin koleksiyonlarını, 1981 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne bağlandığında mevcut olan eserler ile arkeolojik kazılarda bulunan ve satın alma, bağış ve müsadere yoluyla tedarik edilen eserler oluşturmaktadır.

 

Müzede girişin solundaki salonda “Anadolu Selçuklu” dönemine ait çini ve seramik eserler sergilenmektedir.Sol taraftaki dışa açılan eyvanda Slip teknikli ve Milet işi eserler yer almaktadır.Orta salonla birlikte beş köşeli çıkıntılı odada “İznik” yapımı çini ve seramik eserleri teşhir edilmektedir. Bu bölümde yer alan 1432 tarihli Karamanoğlu İbrahim Bey İmareti’ne ait çini mihrap dikkate değer özelliktedir.

 

Gülhane Parkı’na bakan sağ köşe odada “Kütahya” yapımı eserler bulunmaktadır.Gülhane Parkı’na bakan sol köşe odanın nişlerinden biri, selsebil şeklinde bir çeşmeye dönüştürülmüştür. Çeşmenin karşısındaki nişe ise Osman Hamdi Bey’in yaptığı, 1904 tarihli “Ab-ı Hayat Çeşmesi” adını taşıyan yağlıboya tablonun bir kopyası konulmuştur.Müzede dışa açılan sağ eyvanda “Çanakkale” yapımı eserler sergilenmektedir.

Ziyaret Saatleri

Açık Olduğu Saatler : 09:00 - 19:00, Bilet Satış Saatleri : 09:00 - 18:00 Müze her gün ziyarete açıktır.

İLETİŞİM

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Alemdar Cad. Osman Hamdi Bey Yokuşu Sk, 34122, Gülhane / Fatih, İSTANBUL Tel: +90 212 520 77 40 - 41
Faks: 0212 527 43 00
E-Posta: info@istanbularkeoloji.gov.tr