• Normal
  • Büyük
  • Çok büyük
Arama

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR İSTANBUL, TÜRKİYE’YE MODEL OLUYOR

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR İSTANBUL, TÜRKİYE’YE MODEL OLUYOR

Erişilebilirlik hizmetlerinin önemi ve 5378 sayılı kanun gereklerinin hem resmi kurumlar hem sivil toplum ve özel sektör kuruluşları tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla,  26-28 Aralık 2011 tarihleri arasında “Yerelden Genele 1. Engelsiz Hizmet Sempozyumu” Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ile Çayırova Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği’nin destek verdiği Sempozyum’a Türkiye genelinden valilikler, kamu kurumlarının il müdürlükleri, büyükşehir belediyeleri, Marmara Bölgesi il ve ilçe belediyeleri, üniversitelerin ilgili bölümleri, ilgili teknik meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşları katılım gerçekleştirdi.

Sempozyum, idari sosyal ve ekonomik çevreyi bir araya getirdi

Sosyal hizmetlerden hukuki yaptırımlara, standartlardan sosyo-kültürel faktörlere değin erişilebilirliğin çok yönlü ele alındığı sempozyum, yerel yönetimlerden özel sektör kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na değin idari, sosyal ve ekonomik çevreyi geniş bir yelpazede ve en üst düzeyde bir araya getirmesi itibarıyla çözüm odaklı, etkili ve verimli bir bilgi akışına, erişilebilirlik planlamasına ev sahipliği yaptı.

7 Temmuz 2012 Tarihinde Erişilebilirlik İçin Verilen Yasal Süre Doluyor

1 Temmuz 2005 yılında erişilebilirlikle ilgili yapılan düzenleme taslağının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5378 sayılı kanun olarak kabulü ile yaşanılan fiziki ve sosyal çevrenin erişilebilir olması şartı getirilmiş ve aynı kanunun ikinci maddesinde yaşanılan sosyal çevrenin ulaşılabilir olması için ulaşım öğeleri ile ilgili düzenlemeler gerçekleştirilmişti. Bu düzenlemeler neticesinde 5378 sayılı yasa, resmi kurum ve özel kuruluşlara bir takım ödev ve sorumluluklar yüklerken, erişilebilirlikle ilgili hizmetler noktasında fiziki ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla 7 yıllık bir süre tayin etmişti.  7 Temmuz 2012 tarihinde bitecek süre için erişilebilirlikte önceliklerin tespitinin,  7 aylık acil eylem planının ve alınabilecek önlemlerin gündeme getirildiği sempozyumun ilk gününde katılımcılara erişilebilir fiziki çevre, erişilebilir kamuya açık ortak kullanım mekanları, erişilebilir kentsel hizmetler (açık alanlar, binalar ve toplu ulaşım) konusunda teknik bilgiler verildi.

resim  Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Hedefine Bütüncül Bir Koordinasyonla Ulaşılıyor

Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu Başkanı Y. Mimar Müberra Kavak Kara da, Yerelden Genele 1. Engelsiz Hizmet Sempozyumu’na katılarak Engelsiz Toplu Taşımanın Özellikleri konulu kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Yapmış olduğu konuşmada İstanbul’u ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin erişilebilirlik uygulamalarını bir çözüm haritası olarak sunan Kavak; Bir yerleşkede şehir olgusundan bahsedilebilmesi için orada mutlaka ulaşımın ve erişilebilirliğin olmasının şart olduğunu ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de yaptığı erişilebilirlik çalışmalarıyla günümüzde sadece Türkiye’ye model teşkil etmediğine dile getiren Kavak; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Müdürlüğünün gerçekleştirdiği Kartal Kadıköy Metro Hattının erişilebilirlik uygulama ve standartları bakımından tüm dünyaya örnek olduğunu ifade etti. Slayt eşliğinde örnekler vererek konuşmasını sürdüren Kavak, İstanbul’da kullanılan hissedilebilir yüzey rehber uygulamaları, bina girişi, bina çevresi ve iç mekan erişilebilirlik uygulamalarının düzenli ve standartlara uygun bir şekilde Büyükşehir Belediyesinin görev sahasına yayılması çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.   İstanbul kapsamında toplu ulaşım araçları, durak, kaldırım, yol düzenlemeleri ve standartları gibi konunun çok yönlü süreçlerine getirilen çözümlerin günümüze kadar pek çok erişim engellini kaldırdığını ve engelsiz İstanbul için çalışmaların bir koordinasyon dahilinde yoğun, etkili bir şekilde sürdürüldüğünü açıkladı.

2008 Yılından Günümüze Adım Adım Hedeflerimize Ulaşıyoruz  

Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyonu hakkında bilgiler vererek konuşmasını sürdüren Kavak; koordinasyon kurulu olarak 3’er haftada bir yaptığımız toplantılar ile erişilebilirlik konusunda her türlü sorunu ele alıyor, sorunların giderilmesi noktasında ortak akıl ve uzlaşıyla hareket ederek çözüm odaklı yol haritası belirliyoruz, dedi. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm başkanlık, müdürlük ve diğer birimlerin çalışmalarının toplantılarda erişilebilirlik çözümleri olarak gündeme alındığını belirten Kavak; yerel idarelerden özel sektör kuruluşlarına kadar erişilebilirlikle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla 2008 yılından günümüze 48 toplantının gerçekleştirildiğini ve bu süre zarfından pek çok hedefe ulaşıldığını, pek çok  engelin aşıldığını kaydetti.

Ulaşılabilirlik, Kan Dolaşımı Gibi Bir Şehre Hayat Verir

Ulaşılabilirliğin ve erişilebilirliğin kan dolaşımı gibi bir şehre hayat verdiği ile açıklamalarına devam eden Kavak; “İstanbul gibi 15 milyonun üzerinde nüfus barındıran ve yine günde yaklaşık 8-10 milyona yakın insanın sirkülasyon halinde olduğu bir şehirde toplu ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik en hayati konuların başında gelmektedir”, ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Bakan Fatma Şahin; Kanunun Tanıdığı 7 Yıllık Süre Uzatılmayacak!

3 gün boyunca devam eden sempozyumun ikinci gününde istihdam, eğitim, sağlık, rehabilitasyon gibi konularda yerel yönetimlerce yürütülen özürlü hizmetleri ele alındı, yereldeki örnekler başta olmak üzere Türkiye’de yürütülen öncü erişilebilirlik uygulamaları ve projeler değişik sunularla tanıtıldı. Sempozyumun 3. gününde, Marmara Bölgesini temsilen büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları,  ulaşılabilirlik konusundaki yürütülen çalışmaları tanıtarak erişilebilirlikte hangi aşamada olunduğuna dair bilgiler aktardı. Sempozyumun kapanış konuşmasını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, nüfus ve sosyo ekonomik sebepler dolayısıyla özellikle ilk sempozyumun Marmara Bölgesinin yerel idarelerini kapsayacak şekilde düzenlendiğinin altını çizdi.  Erişilebilirlik konusunun hukuki, ekonomik ve sosyal öneminin tüm yönleriyle kavranması amacıyla gerçekleştirilen sempozyumun önemine vurgu yapan Şahin; Sempozyum boyunca incelenen iyi örneklerin model alarak hizmet standartlarının yükseltilmesini istedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak her şeyden önce insan haklarına dayalı ve ayrımcılıkla mücadele eksenli bir özürlüler politikası izlediklerini belirten Şahin, Özürlü vatandaşların toplumsal yaşama tam katılımını sağlamak amacıyla, fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen kişiler olarak bağımsızlaşabilmelerini temel özürlüler stratejisi olarak benimsediklerini dile getirdi. Açıklamalarına 5378 sayılı kanunun gerekleri ile devam eden Şahin, “2005 yılında kanun tarafından verilen 7 yıllık sürenin 7 Temmuz 2012 yılında dolacağını hatırlattı. Ulaşılabilirlikle ilgili görev ve sorumluluğu bulunan tüm kurum ve kuruluşların ulaşılabilirliği sağlamaları için yaklaşık 7 aylık bir süre kaldığını anımsatan Şahin;  bu sürenin uzatılmayacağı uyarısı ile konuşmasını sonlandırdı. 

Erişilebilirlik hizmetlerinin önemi ve 5378 sayılı kanun gereklerinin hem resmi kurumlar hem sivil toplum ve özel sektör kuruluşları tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla,  26-28 Aralık 2011 tarihleri arasında “Yerelden Genele 1. Engelsiz Hizmet Sempozyumu” Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ile Çayırova Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği’nin destek verdiği Sempozyum’a Türkiye genelinden valilikler, kamu kurumlarının il müdürlükleri, büyükşehir belediyeleri, Marmara Bölgesi il ve ilçe belediyeleri, üniversitelerin ilgili bölümleri, ilgili teknik meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşları katılım gerçekleştirdi. Sempozyum, idari sosyal ve ekonomik çevreyi bir araya getirdi Sosyal hizmetlerden hukuki yaptırımlara, standartlardan sosyo-kültürel faktörlere değin erişilebilirliğin çok yönlü ele alındığı sempozyum, yerel yönetimlerden özel sektör kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na değin idari, sosyal ve ekonomik çevreyi geniş bir yelpazede ve en üst düzeyde bir araya getirmesi itibarıyla çözüm odaklı, etkili ve verimli bir bilgi akışına, erişilebilirlik planlamasına ev sahipliği yaptı. 7 Temmuz 2012 Tarihinde Erişilebilirlik İçin Verilen Yasal Süre Doluyor 1 Temmuz 2005 yılında erişilebilirlikle ilgili yapılan düzenleme taslağının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5378 sayılı kanun olarak kabulü ile yaşanılan fiziki ve sosyal çevrenin erişilebilir olması şartı getirilmiş ve aynı kanunun ikinci maddesinde yaşanılan sosyal çevrenin ulaşılabilir olması için ulaşım öğeleri ile ilgili düzenlemeler gerçekleştirilmişti. Bu düzenlemeler neticesinde 5378 sayılı yasa, resmi kurum ve özel kuruluşlara bir takım ödev ve sorumluluklar yüklerken, erişilebilirlikle ilgili hizmetler noktasında fiziki ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla 7 yıllık bir süre tayin etmişti.  7 Temmuz 2012 tarihinde bitecek süre için erişilebilirlikte önceliklerin tespitinin,  7 aylık acil eylem planının ve alınabilecek önlemlerin gündeme getirildiği sempozyumun ilk gününde katılımcılara erişilebilir fiziki çevre, erişilebilir kamuya açık ortak kullanım mekanları, erişilebilir kentsel hizmetler (açık alanlar, binalar ve toplu ulaşım) konusunda teknik bilgiler verildi.  Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Hedefine Bütüncül Bir Koordinasyonla Ulaşılıyor Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu Başkanı Y. Mimar Müberra Kavak Kara da, Yerelden Genele 1. Engelsiz Hizmet Sempozyumu’na katılarak Engelsiz Toplu Taşımanın Özellikleri konulu kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Yapmış olduğu konuşmada İstanbul’u ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin erişilebilirlik uygulamalarını bir çözüm haritası olarak sunan Kavak; Bir yerleşkede şehir olgusundan bahsedilebilmesi için orada mutlaka ulaşımın ve erişilebilirliğin olmasının şart olduğunu ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de yaptığı erişilebilirlik çalışmalarıyla günümüzde sadece Türkiye’ye model teşkil etmediğine dile getiren Kavak; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Müdürlüğünün gerçekleştirdiği Kartal Kadıköy Metro Hattının erişilebilirlik uygulama ve standartları bakımından tüm dünyaya örnek olduğunu ifade etti. Slayt eşliğinde örnekler vererek konuşmasını sürdüren Kavak, İstanbul’da kullanılan hissedilebilir yüzey rehber uygulamaları, bina girişi, bina çevresi ve iç mekan erişilebilirlik uygulamalarının düzenli ve standartlara uygun bir şekilde Büyükşehir Belediyesinin görev sahasına yayılması çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.   İstanbul kapsamında toplu ulaşım araçları, durak, kaldırım, yol düzenlemeleri ve standartları gibi konunun çok yönlü süreçlerine getirilen çözümlerin günümüze kadar pek çok erişim engellini kaldırdığını ve engelsiz İstanbul için çalışmaların bir koordinasyon dahilinde yoğun, etkili bir şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. 2008 Yılından Günümüze Adım Adım Hedeflerimize Ulaşıyoruz   Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyonu hakkında bilgiler vererek konuşmasını sürdüren Kavak; koordinasyon kurulu olarak 3’er haftada bir yaptığımız toplantılar ile erişilebilirlik konusunda her türlü sorunu ele alıyor, sorunların giderilmesi noktasında ortak akıl ve uzlaşıyla hareket ederek çözüm odaklı yol haritası belirliyoruz, dedi. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm başkanlık, müdürlük ve diğer birimlerin çalışmalarının toplantılarda erişilebilirlik çözümleri olarak gündeme alındığını belirten Kavak; yerel idarelerden özel sektör kuruluşlarına kadar erişilebilirlikle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla 2008 yılından günümüze 48 toplantının gerçekleştirildiğini ve bu süre zarfından pek çok hedefe ulaşıldığını, pek çok  engelin aşıldığını kaydetti. Ulaşılabilirlik, Kan Dolaşımı Gibi Bir Şehre Hayat Verir Ulaşılabilirliğin ve erişilebilirliğin kan dolaşımı gibi bir şehre hayat verdiği ile açıklamalarına devam eden Kavak; “İstanbul gibi 15 milyonun üzerinde nüfus barındıran ve yine günde yaklaşık 8-10 milyona yakın insanın sirkülasyon halinde olduğu bir şehirde toplu ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik en hayati konuların başında gelmektedir”, ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Bakan Fatma Şahin; Kanunun Tanıdığı 7 Yıllık Süre Uzatılmayacak! 3 gün boyunca devam eden sempozyumun ikinci gününde istihdam, eğitim, sağlık, rehabilitasyon gibi konularda yerel yönetimlerce yürütülen özürlü hizmetleri ele alındı, yereldeki örnekler başta olmak üzere Türkiye’de yürütülen öncü erişilebilirlik uygulamaları ve projeler değişik sunularla tanıtıldı. Sempozyumun 3. gününde, Marmara Bölgesini temsilen büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları,  ulaşılabilirlik konusundaki yürütülen çalışmaları tanıtarak erişilebilirlikte hangi aşamada olunduğuna dair bilgiler aktardı. Sempozyumun kapanış konuşmasını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, nüfus ve sosyo ekonomik sebepler dolayısıyla özellikle ilk sempozyumun Marmara Bölgesinin yerel idarelerini kapsayacak şekilde düzenlendiğinin altını çizdi.  Erişilebilirlik konusunun hukuki, ekonomik ve sosyal öneminin tüm yönleriyle kavranması amacıyla gerçekleştirilen sempozyumun önemine vurgu yapan Şahin; Sempozyum boyunca incelenen iyi örneklerin model alarak hizmet standartlarının yükseltilmesini istedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak her şeyden önce insan haklarına dayalı ve ayrımcılıkla mücadele eksenli bir özürlüler politikası izlediklerini belirten Şahin, Özürlü vatandaşların toplumsal yaşama tam katılımını sağlamak amacıyla, fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen kişiler olarak bağımsızlaşabilmelerini temel özürlüler stratejisi olarak benimsediklerini dile getirdi. Açıklamalarına 5378 sayılı kanunun gerekleri ile devam eden Şahin, “2005 yılında kanun tarafından verilen 7 yıllık sürenin 7 Temmuz 2012 yılında dolacağını hatırlattı. Ulaşılabilirlikle ilgili görev ve sorumluluğu bulunan tüm kurum ve kuruluşların ulaşılabilirliği sağlamaları için yaklaşık 7 aylık bir süre kaldığını anımsatan Şahin;  bu sürenin uzatılmayacağı uyarısı ile konuşmasını sonlandırdı.