• Normal
  • Büyük
  • Çok büyük
Arama

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM

resim

 

2. TOPLU ULAŞIM HAFTASI (28 KASIM - 04 ARALIK 2011)

 

Artık nüfusun büyük çoğunluğunun şehirlerde yaşadığı günümüz dünyasında, özellikle metropollerde bir yerden bir yere gitmek çoğu zaman bir eziyet haline gelmiş durumdadır. Şehirlerdeki insan akışını yönlendirmenin en ustalıklı ve çevre dostu yolu, herkes için erişilebilir toplu taşımacılık ve toplu ulaşım sistemlerinden geçmektedir. Dünyada pek çok metropolde toplu ulaşım yöntemleri toplumun her kesiminden insanın kullanımına hizmet etmekte ve trafik sorununa gerçek bir çözüm sunmaktadır.

 

Az enerji tüketen, çevreyle uyumlu, akıllı ulaşım teknolojilerinin yardımıyla kısıtlı kent kaynaklarını etkin kullanan, tüm bireylerin kent içinde erişebilirliğini sağlayan; hızlı, güvenli, güvenilir, ekonomik, sürdürülebilir kent içi toplu ulaşım sistemlerinin kullanılmasıyla metropol kentlerde trafik sorunu önemli ölçüde azalacaktır.

 

Şehirler; farklı kültürlerin ve toplumsal grupların bir araya geldiği, iletişim kurduğu, tüm insanların erişebildiği/ulaşabildiği, kullanabildiği, paylaşabildiği ve bütünleşebildiği yaşam alanlarıdır. Modern şehir; tüm bireylerin kendilerini özgür, güvenli ve rahat hissettikleri bir yerleşimdir. Genç ve sağlıklı bireylerin yanı sıra; hareket kısıtlılığı yaşayan bireylerin erişimine de imkan tanımaktadır. Bu durum toplumların gelişmişlik düzeylerinin göstergelerindendir.

 

Bu çerçevede ülkemizdeki bütün toplu ulaşım kurumlarını bir çatı altında buluşturmayı ve toplu ulaşım kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan İBB ve İETT, ortak bir dil ve anlayış bütünlüğünün oluşmasını hedefleyen bir etkinlik başlatmıştır. 2. Toplu Ulaşım Haftası kapsamında 1-2 Aralık 2011 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek, toplu ulaşım problemlerinin ve çözüm önerilerinin ele alınacağı Transist 2011 Ulaşım Sempozyumu ve Sergisi’ne ülkemizin değerli akademisyenleri, yerel yöneticiler ve toplu ulaşım otoriteleri katılacak. "Herkes için Erişilebilir Ulaşım" ana temasıyla tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına dikkat çekilmesi hedeflenmektedir. Gençlere ve çocuklara yönelik yarışmaların da yer aldığı hafta kapsamında okullarda öğrenciler toplu ulaşımdan yararlanma konusunda bilinçlendirilecek.

  2. TOPLU ULAŞIM HAFTASI (28 KASIM - 04 ARALIK 2011)   Artık nüfusun büyük çoğunluğunun şehirlerde yaşadığı günümüz dünyasında, özellikle metropollerde bir yerden bir yere gitmek çoğu zaman bir eziyet haline gelmiş durumdadır. Şehirlerdeki insan akışını yönlendirmenin en ustalıklı ve çevre dostu yolu, herkes için erişilebilir toplu taşımacılık ve toplu ulaşım sistemlerinden geçmektedir. Dünyada pek çok metropolde toplu ulaşım yöntemleri toplumun her kesiminden insanın kullanımına hizmet etmekte ve trafik sorununa gerçek bir çözüm sunmaktadır.   Az enerji tüketen, çevreyle uyumlu, akıllı ulaşım teknolojilerinin yardımıyla kısıtlı kent kaynaklarını etkin kullanan, tüm bireylerin kent içinde erişebilirliğini sağlayan; hızlı, güvenli, güvenilir, ekonomik, sürdürülebilir kent içi toplu ulaşım sistemlerinin kullanılmasıyla metropol kentlerde trafik sorunu önemli ölçüde azalacaktır.   Şehirler; farklı kültürlerin ve toplumsal grupların bir araya geldiği, iletişim kurduğu, tüm insanların erişebildiği/ulaşabildiği, kullanabildiği, paylaşabildiği ve bütünleşebildiği yaşam alanlarıdır. Modern şehir; tüm bireylerin kendilerini özgür, güvenli ve rahat hissettikleri bir yerleşimdir. Genç ve sağlıklı bireylerin yanı sıra; hareket kısıtlılığı yaşayan bireylerin erişimine de imkan tanımaktadır. Bu durum toplumların gelişmişlik düzeylerinin göstergelerindendir.   Bu çerçevede ülkemizdeki bütün toplu ulaşım kurumlarını bir çatı altında buluşturmayı ve toplu ulaşım kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan İBB ve İETT, ortak bir dil ve anlayış bütünlüğünün oluşmasını hedefleyen bir etkinlik başlatmıştır. 2. Toplu Ulaşım Haftası kapsamında 1-2 Aralık 2011 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek, toplu ulaşım problemlerinin ve çözüm önerilerinin ele alınacağı Transist 2011 Ulaşım Sempozyumu ve Sergisi’ne ülkemizin değerli akademisyenleri, yerel yöneticiler ve toplu ulaşım otoriteleri katılacak. "Herkes için Erişilebilir Ulaşım" ana temasıyla tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına dikkat çekilmesi hedeflenmektedir. Gençlere ve çocuklara yönelik yarışmaların da yer aldığı hafta kapsamında okullarda öğrenciler toplu ulaşımdan yararlanma konusunda bilinçlendirilecek.