• Normal
  • Büyük
  • Çok büyük
Arama

TÜRKİYE’DE YOLCU TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ

TÜRKİYE’DE YOLCU TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ

Ulaştırma – Altyapı ve Haberleşme Bakanlığı sorumluluğunda 2017 yılı Ağustos ayından itibaren Avrupa Birliği ile müştereken, ”Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi” yürütülmeye başlandı. Proje kapsamında yaşlıların, engellilerin ve yayalar dahil olmak üzere yolcu taşıma hizmetlerinden faydalanan diğer hareket kısıtlılığı olan insanların hareket kabiliyetini geliştirmek amaçlanıyor.

    

 

Projenin Temel Hedefleri

Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Danışma Kurulu başkanlığındaki Platformun oluşumunu tamamlamak,

Yaşlı, engelli ve hareket kısıtlılığı olanların çeşitli ulaşım modlarına erişimini artırabilmek için kapsamlı bir strateji belgesi ve eylem planları hazırlamak,

Ulaşım hizmetlerinin erişilebilirliği konusunda farkındalık yaratmak.

  

 

Çalışma Grupları

Karayolu ve Kentsel Ulaşım, Denizcilik, Havacılık, Demiryolu ve Entegre Ulaşım olmak üzere 5 farklı çalışma grubu oluşturmuştur. Çalışma gruplarının başlıca amacı, ulaşımın erişilebilirliği konusunda Türkiye’deki mevcut durumun ve sorunların doğru tespit edilmesine ve öngörülen faaliyetlerin istenen faydayı verecek şekilde planlanmasına yardımcı olmaktır.

Çalışma grupları kamu, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özek sektör ve üniversitelerden temsilcilerin katılımıyla oluşturuldu.

 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu olarak bütün çalışma gruplarına üye verilerek katkı sağlanmıştır. Ayrıca Entegre Ulaşım çalışma grubuna, Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu başkanı Müberra KAVAK KARA başkanlık ederek katkı sunmaktadır. Ayrıca çalışma grubu başkanı olarak Proje Danışma Kuruluna iştirak etmektedir.

 

Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu üyelerinden;

Yavuz ALGÜL Entegre Ulaşım Çalışma Grubu,

Said KAYA Havacılık Çalışma Grubu,

Ebubekir GÜNDOĞDU, Hacer UZUN Demiryolu Çalışma Grubu,

İlknur YÜCEL, Sertaç TURAN Denizcilik Çalışma Grubu,

Osman ÇAKIR Karayolu Çalışma Grubuna katkı sunmaktadırlar.

 

Proje kapsamında, konunun tarafları olan kuruluşlarla toplantılar gerçekleştirilmiştir. Konunun önemli taraflarından olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanları ve sunduğu ulaşım hizmetleri yerinde incelenerek güncel durumun anlaşılması ve problemlerin çözümünde rol model oluşturması sağlanmıştır.

Erişilebilirlikle ilgili kurumsal yaklaşımın ilk ve tek örneği olan;  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu, çalışmaları, saha tecrübeleri ve fikri yaklaşımları ile bu projede örnek ve öncü rol oynamaktadır.

https://www.avrupa.info.tr/tr/pr/engelli-yolcularin-ulasim-hizmetlerine-erisimini-kolaylastirmayi-amaclayan-ab-turkiye-ortak

Ulaştırma – Altyapı ve Haberleşme Bakanlığı sorumluluğunda 2017 yılı Ağustos ayından itibaren Avrupa Birliği ile müştereken, ”Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi” yürütülmeye başlandı. Proje kapsamında yaşlıların, engellilerin ve yayalar dahil olmak üzere yolcu taşıma hizmetlerinden faydalanan diğer hareket kısıtlılığı olan insanların hareket kabiliyetini geliştirmek amaçlanıyor.        Projenin Temel Hedefleri Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Danışma Kurulu başkanlığındaki Platformun oluşumunu tamamlamak, Yaşlı, engelli ve hareket kısıtlılığı olanların çeşitli ulaşım modlarına erişimini artırabilmek için kapsamlı bir strateji belgesi ve eylem planları hazırlamak, Ulaşım hizmetlerinin erişilebilirliği konusunda farkındalık yaratmak.      Çalışma Grupları Karayolu ve Kentsel Ulaşım, Denizcilik, Havacılık, Demiryolu ve Entegre Ulaşım olmak üzere 5 farklı çalışma grubu oluşturmuştur. Çalışma gruplarının başlıca amacı, ulaşımın erişilebilirliği konusunda Türkiye’deki mevcut durumun ve sorunların doğru tespit edilmesine ve öngörülen faaliyetlerin istenen faydayı verecek şekilde planlanmasına yardımcı olmaktır. Çalışma grupları kamu, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özek sektör ve üniversitelerden temsilcilerin katılımıyla oluşturuldu.     İstanbul Büyükşehir Belediyesi Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu olarak bütün çalışma gruplarına üye verilerek katkı sağlanmıştır. Ayrıca Entegre Ulaşım çalışma grubuna, Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu başkanı Müberra KAVAK KARA başkanlık ederek katkı sunmaktadır. Ayrıca çalışma grubu başkanı olarak Proje Danışma Kuruluna iştirak etmektedir.   Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu üyelerinden; Yavuz ALGÜL Entegre Ulaşım Çalışma Grubu, Said KAYA Havacılık Çalışma Grubu, Ebubekir GÜNDOĞDU, Hacer UZUN Demiryolu Çalışma Grubu, İlknur YÜCEL, Sertaç TURAN Denizcilik Çalışma Grubu, Osman ÇAKIR Karayolu Çalışma Grubuna katkı sunmaktadırlar.   Proje kapsamında, konunun tarafları olan kuruluşlarla toplantılar gerçekleştirilmiştir. Konunun önemli taraflarından olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanları ve sunduğu ulaşım hizmetleri yerinde incelenerek güncel durumun anlaşılması ve problemlerin çözümünde rol model oluşturması sağlanmıştır. Erişilebilirlikle ilgili kurumsal yaklaşımın ilk ve tek örneği olan;  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu, çalışmaları, saha tecrübeleri ve fikri yaklaşımları ile bu projede örnek ve öncü rol oynamaktadır. https://www.avrupa.info.tr/tr/pr/engelli-yolcularin-ulasim-hizmetlerine-erisimini-kolaylastirmayi-amaclayan-ab-turkiye-ortak