• Normal
  • Büyük
  • Çok büyük
Arama

İBB KURUMSAL

İstanbul'u İstanbul halkı için en ileri yaşam standartlarına kavuşturmak, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza göreve geldiğimiz günden beri hız kesmeden devam ediyoruz. Altyapıdan sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar İstanbul'a kazandırdığımız projelerde, ilçe belediyeleri ile koordinasyonu da sağlayarak, özürlü, yaşlı ve henüz çocukluk döneminde olan vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak düzenlemelere çok büyük önem veriyoruz. Bu bilinçle hareket ederken, 2008 yılında başlattığımız "Herkes için Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Toplantıları" ile bu önemli konuyu sürekli takip edilir hale getirdik.

İstanbul'un onyıllar sonrasını planlarken, gelecekte de rahat ve kolay erişilebilir bir kent vizyonunu ortaya koyuyoruz. Bu vizyonu gerçekleştirmek için bugünden birşeyler yapılması gerektiğini de unutmuyoruz. Özellikle özürlü, yaşlı ve çocukların hayatını kolaylaştırmak için park, bahçe, kaldırım, yol yapımı, yaya geçidi ve de üstgeçitlerde yenileme çalışmaları yapıyor, bu düzenlemeler ile İstanbul'a yakışır, yeni ve çağdaş çözümlere hep birlikte şahit oluyoruz.

Sözünü ettiğim çağdaş vizyonun hızla hayata geçmesi için başlattığımız "Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Toplantıları"nı İstanbul halkı adına takip edeceğiz.

Saygımlarımla