• Normal
 • Büyük
 • Çok büyük
Arama

 
İBB KURUMSAL

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR İSTANBUL

Modern şehircilik anlayışı ile İstanbul"un hareket kısıtlılığı yaşayan bireyler için de uygun hale getirilmesi amacıyla 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından “Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur.

5378 sayılı yasa (2005) ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatın gereğini yapmak, İstanbul'da yaşayan çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin de kamusal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla oluşturulan "Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu"; İstanbul'un topoğrafik yapısı, plansız kentleşmesi ve standartlara uygun olmayan uygulamalarla oluşan engelleri, yasal düzenlemelere uygun yeni bir şehircilik anlayışı ile aşmayı hedeflemektedir.

Bu kurul İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait açık/kapalı tüm kamusal alanların, işletmesi ve denetimi altındaki her türlü ulaşım sistemlerinin, iletişim araçlarının ulusal ya da uluslararası standartlar çerçevesinde herkesin erişimine ve kullanımına olanak verecek şekilde düzenlenmesini sağlayacak çalışmalar yürütmektedir.

Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu;

 •       İBB temsilcileri
 •       İlçe BeledIyeleri temsilcileri
 •       İBB Gençlik ve Çocuk Meclisi temsilcileri
 •       İstanbul Valiliği temsilcileri
 •       Marmara Belediyeler Birliği temsilcileri
 •       Farklı engel gruplarından Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinden oluşmaktadır.

Kurul, 2008-2012 yılları arasında 3 haftalık periyotlarla 54 toplantı gerçekleştirmiştir.* İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri, ilçe belediyeleri ve dIğer kamu kuruluşları faaliyetleri ele alınmıştır.

Her toplantıda konuk ekibin çalışmaları değerlendirilmekte, öneri ve taleplerde bulunulmuştur.**

İstanbul’un erişilebilirliğini arttırmak ve bu yönde mevcut engelleri kaldırmak için birimler/kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon sağlanmakta ve konuyu sürekli takip edilir hale getirmiştir.

‘HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR İSTANBUL’ ÇALIŞMA SİSTEMİ
Etkin Koordinasyon...

Herkesin çabalaması yetmez. Çabaların da aksamadan uyumlu olması gerekir.
Sadece kurum içerisinde değil; ilgili bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile multidisipliner ve koordineli bir şekilde işbirliği yaparak problemlere ortak çözümler üretilmesi ve insan odaklı yerel yönetim anlayışımızın tüm ilçe belediyeleri tarafından uygulanmasının sağlanması

 • Yapılan tüm çalışmaların kurumsal ve sürdürülebilir olması amacıyla yıllık stratejik planlarda vizyon ve eylem planlarında yer alması sağlanmıştır.
 • 2023 erişilebilirlik yol haritası oluşturulmaktadır.
 • Kurumsal Gelişim ve Hizmet İyileştirme kriterleri arasında olup İBB’nin tüm çalışmalarında değerlendirme kriteri olarak yer almaktadır.
 • Belediyemizin akıllı şehir konsept hedefiyle ilk aşamadan itibaren entegre çalışılıp ‘insan odaklı akıllı şehir’ kavram ve hedefi çalışmalara yerleştirilmiştir.
 • Herkes İçin Erişilebilir İstanbul modelimiz 2011 yılında Birleşmiş Milletler oturumlarında örnek model olarak aktarılmış olup akabinde birtakım çalışmalara örnek teşkil etmiştir.

TASARIM REHBERLERİ VE STANDARDİZASYON

 •      TSE Standartlarının güncellenmesi
 •      Mevcut olmayan standartların belirlenmesi
 •      İBB Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanmasında işbirliği , İSTON Ürün Kataloğu güncellenmesi
 •      İBB Raylı Sistem Tasarım Rehberi
 •      Deniz Ulaşımı Tasarım Kriterleri
 •      Teknik Şartnameler, ihale şartnameleri
 •      TSE Standartlarının güncellenmesi öncesinde 2008-2001) proje ve uygulama süreçlerinde işin kendi şartnamesinin yanı sıra matbu bir ek teknik şartname ilave edilerek erişilebilirlik standartlarının dİkkate alınması sağlanmıştır. “Herkes İçin Erişilebilir ve Kullanılabilir Fiziksel Çevre ve Yapılar İçin Ek Teknik Şartname” başkanlık talebiyle tüm İstanbulda belirleyici olmuştur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

BİNALAR
Yeni yapılan hizmet binalarımızın proje ve uygulama süreci gözetilerek erişilebilir olması sağlanmaktadır. Belediyemize ait mevcut tüm spor tesisleri, kültür tesisleri, tiyatrolar, hizmet binaları, sosyal tesisler gibi alanlarda envanter çalışması yapılmış olup; yapılan ihale ve uygulamalarla eksiklikleri giderilip erişilebilir hale getirilmiştir.

AÇIK ALANLAR

 • İstanbul genelinde cadde ve meydan düzenlemelerİ erişilebilir olarak yapılmaktadır.
 • İstanbul geneli ana arterlerde erşilebilirlik envanteri çıkarılıp 178 ana arterde erişim sorunu tespit edilmiş olup etaplar halinde erişilebilir hale            getirme süreci devam etmektedir.
 • Kaldırım düzenleme ve kullanma standartlarıyla ilgili Nisan-2009’da tüm kurum ve birimlere kaldırım standartlarının yer aldığı ekle birlikte resmi  tebliğ gönderilmiştir. 
 • Altyapı donatıları ile ilgili şartname hazırlanıp TEDAŞ, TELEKOM gibi kurumlarla iletişime geçilip altyapı donatılarının yeraltına alınması ile ilgili      çalışmalar yapılmıştır. 
 • İstanbul genelİnde kaldırım rampaları uygulanmıştır. 
 • Görme engelliler için cadde ve meydanlarda hissedilebilir yüzey uygulamaları yapılmaktadır.
 • Yeni yapılan tüm parklarda erişilebilirlik gözetilmiş olup mevcut parklarda dönüşüm işlemi planlı bir şekilde devam etmektedir. Herkesin kullanımına uygun oyun grubu ve kent donatıları kullanılmıştır. Dar kaldırımlarda ağaç dikilmeyip yaya aksında peyzajın erişimi  engellememesine dikkat edilmektedir. 
 • veya asansörlü üstgeçitler yapılmıştır.
 • – katlı ve yol üstü otoparklarda engelli otoparkları düzenlenmektedir. 
 • İmar Yönetmeliği’ revize edildiğinde erişilebilirlik ve kullanılabilirliğe yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
 • alanlarda hizmet veren umumi tuvaletlerde engelli wc ve bebek bakım üniteleri sağlanmıştır.
 • erişilebilirliği engelleyen faktörlere daha duyarlı yaklaşımı sağlanmıştır.
 • Kentsel dönüşüm sürecinde erişilebilirliğin sağlanması ile ilgili İBB ilgili birimler ve Bakanlıkla koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

TOPLU ULAŞIM

 • Raylı sistemlerimiz erişime uygun olmakla birlikte Dünyadaki uygulamalarla kıyaslandığında örnek teşkil edebilecek durumdadır. İstasyonlara erişim, istasyon içi düzenlemeler; turnike geçişleri, engelli wc’leri, görme engelliler için hissedilebilir yüzeyler, bilgilendirme ve uyarı sistemleri, kabartma istasyon haritası vb uygulanmıştır. (Kabartma harita ve planlar ülkemizde ilk kez tarafımızdan yapılmış ve Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ülkemiz geneli yaygınlaşmıştır.)
 • İETT (3130 otobüs) ve Otobüs A.Ş. (985 otobüs) araç filomuz tümüyle erişilebilir olarak hizmet vermektedir. Özel Halk Otobüslerinin (ÖHO) dönüşüm süreci %98 oranında tamamlanmış olup dönüşüm süreci devam etmektedir.
 • Deniz ulaşımımız rehabilite edilmiş olup mevzuatın izin verdiği tüm değişikikler gerçekleşmektedir.
 • Durak ve istasyonlarda dönüşüm çalışmaları planlı bir şekilde devam etmektedir. Dar kaldırımlar için özel durak tipi geliştirilmiştir.
 • Yeni alınan durak ve araçların teknik şartnamelerine müdahil olunmakta ve erişilebilirlik gözetilmektedir.
 • Avcılar-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı’ndaki pek çok aksaklık yeni rampalı üstgeçitler, yürüyen merdiven ve asansörler uygulanarak tamamlanmak üzeredir. Avcılar-Beylikdüzü Metrobüs Hattı erişilebilir şekilde hizmete alınmıştır.
 • Taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis araçları erişilebilir hale getirilmektedir.

TRAFİK DÜZENLEMELERİ

 • UKOME ve UTK’da ele alınan hususlarda erişilebilirlik gözetilmektedir.  
 • Yaya geçişlerinde öncelikli tercih hemzemin yaya geçidi olmaktadır. Uygun olmayan yerlerde alternatif çözüm aranmaktadır.
 • Sinyalizasyon sisteminde yaya sinyali Ile oto sinyali birbirinden ayrılarak araçların yaya geçidi içerisinde durması engellenerek yaya geçitleri koridor şeklInde düzenlenmiştir.
 • Maksimum yaya erişilebilirliği ve güvenliğini sağlamak amacıyla 629 Noktada EYS (erişilebilir yaya sinyali) yapılmıştır. 1823 adet Adet EYB (erişilebilir yaya butonu) yapılmıştır.
 • 308 noktada kavşak düzenlemesi yapılmıştır (Geometrik düzenleme).
 • 113 Adet engelli rampası yapılmıştır.
 • 56 Noktada yaya geçidi koridoru yapılmıştır (Yaya korkulukları).

BİLİŞİM

 •      Belediyemizin akıllı şehir konsept hedefiyle ilk aşamadan itibaren entegre çalışılıp “insan odaklı akıllı şehir” kavram ve hedefi çalışmalara yerleştirilmiştir.

 •      Kamusal yapıların ve ulaşım sistemlerindeki bilgilendirme hizmetinin herkes için erişilebilir olması (Sesli ve görüntülü anons sistemleri, braille haritalar)

 •      İBB bünyesindeki tüm web sayfaları, mobil uygulamalar ve tüm yazılımların herkes için erişilebilir olması

 •      Engellilerin acil durumlar esnasında tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili birimler tarafından düzenleme yapılması koordine edİlmiştir.
 • Her İstanbullunun konuyu takip edebilmesine yönelik hazırlanan “www.erisilebilir.istanbul” web sayfasında yapılan tüm çalışmalar paylaşılmakta, güncel ve gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Gene İBB ve bağlı kuruluşların web sayfaları erişilebilir hale getirilmiştir.
 • Görme engelliler için İstanbul'un ilçe sınırları ve ana ulaşım ağını gösteren kabartmalı harita hazırlanmıştır. Gene İstanbul'un raylı sistem haritası kabartmalı olarak yapılmıştır. Bunların yanısıra kabartmalı kavşak haritaları düzenlenmiştir.
 • İBB şehir rehberinde ulaşım sistemleri ve kamusal mekânların erişilebilirlik durumunun da belirtilmesi için veri güncellemeleri yapılmaktadır.
 • Toplu taşıma araçları ve duraklarında Akıllı Ulaşım Sistemi (Akyolbil) projesi ile yolcularımıza sesli ve görüntülü yol bilgisi verilmektedir. Akıllı duraklar ile de yolcuların bekledikleri aracın durağa kaç dakika sonra geleceğini öğrenebilmektedirler.
 • Metro istasyonlarında istasyon içi ses indiksiyon sistemi mevcuttur. Ayrıca indoor navigasyon sistemi için çalışmalar devam etmektedir.
 • Metro istasyonlarında, büyük otoparklarda ve açık alanlarda akülü tekerlekli sandalye şarj cihazı bulunmaktadır.

ÖZEL PROJELERİMİZ

 • İBB Görme Engelliler Bilgi Merkezi     

İstka desteğiyle geliştirilen Mobİl uygulama ve yenİlenen web sayfasıyla üyelerine 7/24 kitap dinleyebilme ve indirebilme imkanı sunmaktadır.

 • Gözüm kulağım İstanbul     

İSTKA desteğiyle gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası ödüller alan ALO 153 Beyaz Masa üzerinden görüntülü çağrı merkezi hizmeti ile; işitme, konuşma ve duyma engelli bireylerin belediyecilik hizmetlerine ulaşımının kolaylaştırılması ve yaşam kalitelerinin artırılması hedeflenmiştir.
İşitme ve konuşma engelli bireyler, yönlendirme menüsü olmaksızın işaret dili bilen personellerle interaktif olarak görüntülü iİletişime geçerek istek, talep ve şikayetlerini iletebiliyor. Ayrıca gündelik yaşamlarında işaret dili tercüme hizmeti de alabiliyor. Görme engelli bireyler ise sistem üzerinden Braille Alfabesi ile destek alabilmektedir.

EĞİTİM & FARKINDALIK

 • İBB, bazı ilçe belediye personeli ve diğer kurum görevlilerine erişilebilirlik ve farkındalık eğitimleri verilmiştir.
 • Farkındalık ve empati amacıyla oluşturulan Gayrettepe İstasyonu yer alan Karanlıkta Diyalog ve Sessizlikte Diyalog Müzesinde İBB ve İştİraklerİn ilgili tüm personeli, İBB Gençlik Meclisi ile muhtelif ilgililerin katılımı sağlanmıştır.

ÖZEL PROJELERİMİZ
ERİŞİLEBİLİR TURİZM ENGELSİZ İSTANBUL
 
İSTKA kapsamında gerçekleşen, ulusal ve uluslararası pek çok ödül alan proje kapsamında;
Toplam 21 Müze, 8 Kütüphane, 3 Camii, 2 Saray erişilebilir hale getirilmiştir. Bunun yanısıra: müzelere ait replikalar, kamu kurumlarının erişilebilirlik tespİt çalışmaları, akülü sandalye şarj üniteleri, kültürel, tarihi mekanları tanıtıcı Braİlle alfabesi ile tanıtım katalogları, kurumların İşaret dili versiyonlu tanıtım fİlmleri, müzeler, saraylar, camİler ve kütüphanelerde görev alan personellere İşaret dili eğitimleri, engellİ bireylere tarih, kültür varlıkları kapsamındakİ müzeler, saraylar, camiler ve kütüphaneler hakkında rehberlik, müzelere engelli kartı tanıma sistemi yerleştirilmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.

MUHTELİF KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ
Pek çok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşla muhtelif içerikli işbirliği, katkı sağlama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 • Devam etmekte olan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı “Toplu Ulaşımda Herkes İçin Erişilebilirliğin Sağlanması” konulu AB Projesinde etkin rol almaktayız.
 • Uluslararası pek çok kamu kurumu ve Stk ile resmi temas ve ortak çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
 • Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TSE, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, birçok il ve büyükşehir belediyesi, İTÜ, Boğaziçi, İstanbul, Yıldız Teknik, İstanbul Aydın, Medeniyet, Bahçeşehir, Okan, Yeditepe, Yeniyüzyıl, Beykent, İstanbul Kültür Üniversiteleri ile farklı engel gruplarında pek çok STK ile muhtelif formatta ortak çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
 • Ulusal ve yerel basında pek çok çalışmamız yer almakta ve pek çok ödüle hak kazanmış bulunmaktayız.

SONUÇ

İstanbul’un onyıllar sonrası planlanırken, gelecekte de rahat ve kolay erişilebilir bir kent vizyonu ortaya konmaktadır. Bu vizyonu gerçekleştirmek için bugünden planlı ve sistemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu düzenlemeler ile İstanbul’a yakışır, yeni ve çağdaş çözümlere hep birlikte şahitlik etmekteyiz.

‘Herkes İçin ErIşIlebilir İstanbul’ hedef ve duyarlılığıyla yapılan çalışma ve uygulamalarla yeni bir vizyon kazanan İstanbul, her türlü ihtiyaçları karşılanan bireylerin daha mutlu bir yaşam sürüp aidiyet hissettiği, herkes için daha erişilebilir ve yaşanabilir bir dünya şehri olmaya devam edecektir.

Y. Mimar Müberra KAVAK KARA - "Herkes için Erişilebilir İstanbul" Koordinatörü

İlknur YÜCEL - Üye                   Ayşe ERSOY - Üye                   Ebru ÖZDEMİR - Üye


* NOT : Bugüne kadar konuk edilen birim ve ilçe belediyeleri şunlardır:

1. İBB GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (ULAŞIM) ..................................................... 28.12.2008
2. ERİŞİLEBİLİRLİK GENEL BİLGİLENDİRME ................................................................ 15.01.2009
3. İBB FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ........................................................................ 05.02.2009
4. İBB YOL BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ .............................................................................. 26.02.2009
5. İBB ETÜT VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI .......................................................... 19.03.2009
6. İBB ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ........................................ 09.04.2009
7. İBB ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ............................................................................. 30.04.2009
8. İBB İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI ................................................................................ 21.05.2009
9. İBB İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .............................................................................. 11.06.2009
10. İBB RAYLI SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ – METRO İSTANBUL A.Ş. - İETT  ................................. 02.07.2009
11. İBB İDO A.Ş.......................................................................................................... 23.07.2009
12. İBB ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI .......................................................................... 13.08.2009
13. İBB DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ...................................................... 03.09.2009
14. BEYOĞLU BELEDİYESİ ......................................................................................... 05.11.2009
15. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ............................................................. 01.12.2009
16. BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ....................................................................... 24.12.2009
17. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ......................................................................... 14.01.2010
18. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................................... 04.02.2010
19. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ........................................................... 25.02.2010
20. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI ............................................................................... 18.03.2010
21. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI .............................................................................. 08.04.2010
22. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ...................................................................... 29.04.2010
23. ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ........................................................................ 26.05.2010
24. BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ........................................................................... 10.06.2010
25. MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ........................................................................ 01.07.2010
26. KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI .................................................................... 22.07.2010
27. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ......................................................................... 12.08.2010
28. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................................ 23.09.2010
29. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI .......................................................................... 14.10.2010
30. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................................. 04.11.2010
31. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI .................................................................. 25.11.2010
32. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................................... 16.12.2010
33. PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ........................................................................... 06.01.2010
34. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................................... 27.01.2010
35. TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ............................................................................. 17.02.2011
36. İBB GENEL DEĞERLENDİRME .............................................................................. 10.03.2011
37. ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................................. 31.03.2011
38. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI - MARMARAY ............................................................... 21.04.2011
39. ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ....................................................................... 12.05.2011
40. BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................................ 02.06.2011
41. GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI .................................................................... 23.06.2011
42. İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .................................................................................. 21.07.2011
43. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ............................................................. 11.08.2011
44. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ........................................................................... 22.09.2011
45. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI - ATATÜRK HAVALİMANI .............................................. 13.10.2011
46. ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................................................ 03.11.2011
47. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ..................................................................... 08.12.2011
48. ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ....................................................................... 29.12.2011
49. İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ - VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ................................ 19.01.2012
50. SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................................... 01.03.2012
51. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI .......................................................................... 23.03.2012
52. ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................................................. 12.04.2012
53. KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK (İBB KENTSEL DÖNÜŞÜM, KENTSEL TASARIM VE İMAR MÜDÜRLÜĞÜ - ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)................... 24.05.2012
54. ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ........................................................................... 14.06.2012

**