• Normal
  • Büyük
  • Çok büyük
Arama

Vizyon - Misyon


"HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR İSTANBUL"

Modern şehircilik anlayışı ile İstanbul"un hareket kısıtlılığı yaşayan bireyler için de uygun hale getirilmesi amacıyla 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Dr. Mimar Kadir Topbaş tarafından “Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, çağdaş ve sosyal belediyecilik yaklaşımı gereği; kültürel ve sportif etkinliklerden alışverişe, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamın her alanında toplumun her kesiminin katılımını sağlayabilmek amacıyla oluşturulan "Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu" üyeleri; büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesi temsilcilerinden özürlü/engelli bireylere, sivil toplum kuruluşları yetkililerinden valiliğe kadar toplumun ve kurumların ilgili birimlerinden temsilcilerle oluşturulan yarı resmi bir kent konseyidir.

"Herkes İçin Erişilebilir İstanbul" koordinasyon toplantıları, İstanbul'da yaşayan çocuk, yaşlı ve özürlü bireylerin de kamusal hayata katılımlarını sağlamak için; İstanbul'un topoğrafik yapısı, plansız kentleşmesi ve standartlara uygun olmayan uygulamalarla oluşan engelleri, yasal düzenlemelere uygun yeni bir şehircilik anlayışı ile aşmayı hedeflemektedir.

2008 yılından günümüze 3 haftalık düzenli periyotlarla gerçekleştirilen "Herkes İçin Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Toplantıları", büyükşehir belediyesinin ilgili birimlerinden sonra ilçe belediyeleriyle devam etmektedir. Koordinasyon toplantılarında öncelikle konuk ekibin; birimlerinde/ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda özürlü, yaşlı ve çocukların da erişim ve kullanımının sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar, karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesi yönünde yaptıkları çalışmaları aktarmalarının ardından diğer katılımcılar tarafından değerlendirmeler yapılmakta öneri ve talepler sunulmaktadır.

"Herkes İçin Erişilebilir İstanbul" koordinasyon çalışmaları, "5378 sayılı Özürlüler Yasası" ve ilgili "Başbakanlık Genelgeleri"nin yerine getirilmesine yönelik; planlama, eğitim, uygulama, koordinasyon ve denetim süreçlerini kapsamaktadır. Söz konusu çalışmalarla İstanbul'un erişilebilirliğini arttırmak ve bu yönde mevcut engelleri kaldırmak için birimler/kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon sağlanmakta ve konuyu sürekli takip edilir hale getirmektedir.

"HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR İSTANBUL" ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN İLGİLİ ÇALIŞMALARI:

-   Proje ve uygulama birimlerinde işin şartnamesinin yanı sıra matbu bir ek teknik şartname ilave edilerek her işin erişilebilirlik standartlarının dikkate alınması sağlanmaktadır. “Herkes için Erişilebilir ve Kullanılabilir Fiziksel Çevre ve Yapılar için Ek Teknik Şartname” ilgili süreçlerde dikkate alınmaktadır.( http://www.erisilebiliristanbul.org/Calismalar/Documents/ibb_ek_teknik_sartname.pdf )
-   İBB Hizmet Binalarında genel olarak erişilebilirlik mümkündür. Tespit edilen bazı ihtiyaçlar için bugüne kadar lokal düzenlemeler yapılmıştır. Mevcut hizmet yapılarında genel bir envanter çıkarılmış olup; Projeler Daire Başkanlığı tarafından ihale sürecini müteakip yakın zamanda uygulamaya başlanacaktır.
-   İstanbul geneli ana arterlerde yapılan durum tespitlerinde yenilenme ihtiyacı bulunan caddeler Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından bütçe imkanları dahilinde öncelik sıralamasına göre ele alınacaktır.
-   “İstanbul Geneli Ana Ulaşım Yol Ağındaki Kavşaklarda Görme ve Bedensel Engelliler için Yaya Geçitlerinin Düzenlenmesi İşi”  ihale çalışmaları tamamlanmış olup bu kapsamda çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda 1 yıllık süreçte 696 sinyalize kavşak ve 5965 adet kontrolsüz yaya geçişi yaptırılacaktır.
-   İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 2011 sonu itibari ile fiziksel ve görme özürlüler için 221 adet sinyalize kavşak ve 72 adet kontrolsüz geçiş tamamlanmış olup kontrolsüz geçişler de dahil olmak üzere 13.005 m²'lik 1316 adet rampa yapılmıştır.
-   İBB bünyesindeki tüm park ve yeşil alanların erişilebilirlik durum tespitleri yapılmış olup yapılan planlama dahilinde engeller ortadan kaldırılıp erişilebilirlik sağlanacaktır.
 -  Açık alanlarda umumi tuvalet düzenlemeleri kapsamında engelli wc düzenlemeleri de sağlanacaktır.
-   Zabıtanın özürlü ve yaya erişimini engelleyen faktörlere daha duyarlı yaklaşımı sağlanmıştır.
-  Elektronik Sistemler Müdürlüğü ile teknik şartname hazırlanarak Türksat uydu haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. çalışmalarıyla ilgili standartlar belirlenip tebliğ edilmiştir.
-   İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile birlikte “Herkes için erişilebilir ve kullanılabilir kentsel tasarım rehberi" oluşturulması için çalışmalara başlanmıştır.
-   Ayrıca İSTON Ürün Kataloğu irdelenip yapılan değerlendirmeler ilgililerle paylaşılmıştır.
-   İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi"ne gönderilen "İstanbul İmar Yönetmeliği" taslağında mevcut yönetmelikteki erişilebilirlik ve kullanılabilirliğe yönelik düzenlemeler revize edilmiş olup; yeni yapılacak her yapının erişilebilirlik standartlarına uygun olma zorunluluğu aranmaktadır.
-   Kent hayatında en sık karşılaşılan sorun olarak kaldırım düzenleme ve kullanma standartlarıyla ilgili Nisan-2009'da tüm kurum ve birimlere tebliğ gönderilmiştir. Ekte ise kaldırım standartlarına yer verilmiştir.
-   İETT araç filosunda; 1307 basamaklı, 561 yarı alçak tabanlı, 960 alçak tabanlı olmak üzere toplam 2613 otobüs yer almaktadır. Ayrıca 500 adet alçak tabanlı otobüs alım süreci devam etmektedir. 
-   İstanbul'da bulunan 10.694 otobüs durağından 3.707 adedi erişilebilir duraktır.
-  İETT garaj ve hizmet birimleri ile tüm otobüs duraklarının erişilebilirlik envanteri çıkarılmıştır. Yapılan planlama ile sorunlar giderilecektir.
-  Yeni alınacak durak ve araçların teknik şartnamelerine müdahil olunmakta ve erişilebilirlik gözetilmektedir.
-  Tüm araç filosu yenileninceye kadar mevcut erişilebilir araçların İstanbul'daki özürlü dağılımı dikkate alınarak dağılımı sağlanmaktadır.
-   “İstanbulkart” tümüyle hizmete girdiğinde engelli ve yaşlı kartları entegre edilerek şoför ve yolcuların bilgilendirilmesi sağlanacak, özellikle özürlü bireylerin yolculuk konforu artacaktır. Görme engelliler için otobüs iç uyarı sistemi bulunmakta olup dış uyarı sesli ikaz sistemi test aşamasındadır. Şoföre durakta engelli vatandaş olduğunu bildiren sistemin kurulması işlemi test aşamasındadır. Birden fazla hattın hareket noktası olan toplu otobüs duraklarına Braille alfabesiyle çinko tabletler konulması için çalışmalar devam etmektedir. İşitme engeliler için otobüs içerisine yerleştirilecek LCD ekranlardan bir sonraki durağın kayan yazı şeklinde geçirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
-  Avcılar-Söğütlüçeşme Metrobüs hattında 15 asansör mevcuttur. Ayrıca 17 istasyonda da engelli rampası bulunmaktadır. Metrobüs istasyonlarının yaya ulaşımları ve toplu taşıma duraklarının düzenlenmesi işi yıl sonuna kadar projelendirilip akabinde uygulamaya başlanacaktır. Yapımı devam eden Avcılar – Beylikdüzü Metrobüs hattı inşaatı kapsamında 10 adet durak yapılması planlanmaktadır. Yapılacak duraklarda 3'er adet engelli asansörü ve 3'er adet yürüyen merdiven olmak üzere toplam 30 adet asansör ve 30 adet yürüyen merdiven imal edilecektir.
-   Raylı sistemlerde istasyonlara erişim, istasyon içi düzenlemeler; turnike geçişleri, özürlü wc'leri, görme özürlüler için hissedilebilir yüzeyler, bilgilendirme ve uyarı sistemleri yeni istasyonlarda uygun olup, mevcut istasyonlardaki eksikler de yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. (Son 1 yıl içerisinde 39 adet yeni asansör, 21 adet yeni yürüyen merdiven hizmete sunulmuştur).
-   İETT, Ulaşım A.Ş. ve İDO web sayfalarında "erişilebilirlik" başlığı altında istasyon ve araçların erişilebilirlik durumları ve gerekli bilgiler yer almaktadır. Söz konusu web sayfalarının görme engellilerin erişimine uygunluğu sağlanmıştır.
-   Sinyalizasyon sisteminde yaya sinyali ile oto sinyali birbirinden ayrılarak araçların yaya geçidi içerisinde durması engellenerek yaya geçitleri koridor şeklinde düzenlenmiştir. Maksimum yaya ulaşılabilirliğinin sağlanması  Özürlü ve normal yayalar için maksimum güvenlik sağlanması amacıyla 91 noktada EYS (erişilebilir yaya sinyali) yapılmış olup 2012 sonuna kadar 50 noktada da EYS yapımı planlanmaktadır.
-   Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından UKOME ve UTK'da ele alınan hususlarda erişilebilirlik gözetilmektedir.
-  Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından İstanbul"a özgü taksi tasarım projesinde taslak bir şartname hazırlanarak araçların özürlülerin ulaşımına uygunluğu için gerekli standartlar belirlenmiştir.
-  İBB şehir rehberinde ulaşım sistemleri ve kamusal mekânların erişilebilirlik durumunun da belirtilmesi için veri güncellemeleri yapılmaktadır.
-  Görme engelliler için İstanbul'un ilçe sınırları ve ana ulaşım ağını gösteren kabartmalı harita hazırlanmıştır. Az görenler için konstrat renklerin kullanacağı haritada hem Braille Alfabesi hem de latin alfabesi ile kabartma yapılmıştır.
-  Ulaşım A. Ş. tarafından İstanbul'un raylı sistem haritası kabartmalı olarak yapılmıştır.
-  Raylı Sistemler Müdürlüğü tarafından metro istasyonlarına kabartmalı harita/maket yapılmaya başlanmıştır.
-  İBB hizmet binalarında da kabartmalı harita/maket yapılması planlanmaktadır. Gene yeni yapılacak hizmet binasının herkes için erişilebilir olması için tasarımcılarıyla görüşülmüş olup proje ve uygulama aşamasında müdahil olunmaktadır.
-  Herkes için Erişilebilir İstanbul Koordinatörlüğü olarak kamu kurumlarının yaptıkları projelere de müdahil olunmaktadır. Tuzla ve Beykoz Kaymakamlıklarının talepleri ile proje ve uygulama bazlı çalışmalara teknik destek sağlanmıştır. Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşlarının talepleriyle Marmaray ve Havalimanları proje ve uygulamalarına müdahil olunmuştur.
-  İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konu ile ilgili pek çokorganizasyona aktif olarak katılmış olup; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından görme engelli bireyler için düzenlenen Hissedilebilir Yüzey Çalıştayı'na ev sahipliği yapmıştır. Bu çalıştay kapsamında ortaya konan sonuçlar TSE, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının değerlendirmesi sonrasında standart haline gelecektir.

Fizyolojik yapıları ve bedensel yetenekleri ne olursa olsun, kullanıcıların tümünü kapsayan bir tasarım anlayışı ile yapılan çalışmalarla İstanbul herkes için daha erişilebilir ve yaşanabilir bir dünya kenti olmaya devam edecektir.

Y. Mimar Müberra KAVAK KARA - "Herkes için Erişilebilir İstanbul" Koordinatörü

İlknur YÜCEL - Üye Ayşe ERSOY - Üye Ebru ÖZDEMİR - Üye


NOT : Bugüne kadar konuk edilen birim ve ilçe belediyeleri şunlardır:

1. İBB GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (ULAŞIM) ..................................................... 28.12.2008
2. ERİŞİLEBİLİRLİK GENEL BİLGİLENDİRME ................................................................ 15.01.2009
3. İBB FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ........................................................................ 05.02.2009
4. İBB YOL BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ .............................................................................. 26.02.2009
5. İBB ETÜT VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI .......................................................... 19.03.2009
6. İBB ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ........................................ 09.04.2009
7. İBB ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ............................................................................. 30.04.2009
8. İBB İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI ................................................................................ 21.05.2009
9. İBB İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .............................................................................. 11.06.2009
10. İBB RAYLI SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ - ULAŞIM A.Ş. - İETT ................................... 02.07.2009
11. İBB İDO A.Ş....................................................................................................... 23.07.2009
12. İBB ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI .......................................................................... 13.08.2009
13. İBB DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ...................................................... 03.09.2009
14. BEYOĞLU BELEDİYESİ ......................................................................................... 05.11.2009
15. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ............................................................. 01.12.2009
16. BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ....................................................................... 24.12.2009
17. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ......................................................................... 14.01.2010
18. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................................... 04.02.2010
19. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ........................................................... 25.02.2010
20. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI ............................................................................... 18.03.2010
21. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI .............................................................................. 08.04.2010
22. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ...................................................................... 29.04.2010
23. ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ........................................................................ 26.05.2010
24. BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ........................................................................... 10.06.2010
25. MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ........................................................................ 01.07.2010
26. KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI .................................................................... 22.07.2010
27. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ......................................................................... 12.08.2010
28. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................................ 23.09.2010
29. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI .......................................................................... 14.10.2010
30. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................................. 04.11.2010
31. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI .................................................................. 25.11.2010
32. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................................... 16.12.2010
33. PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ........................................................................... 06.01.2010
34. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................................... 27.01.2010
35. TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ............................................................................. 17.02.2011
36. İBB GENEL DEĞERLENDİRME .............................................................................. 10.03.2011
37. ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................................. 31.03.2011
38. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI - MARMARAY ............................................................... 21.04.2011
39. ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ....................................................................... 12.05.2011
40. BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................................ 02.06.2011
41. GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI .................................................................... 23.06.2011
42. İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .................................................................................. 21.07.2011
43. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ............................................................. 11.08.2011
44. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ........................................................................... 22.09.2011
45. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI - ATATÜRK HAVALİMANI .............................................. 13.10.2011
46. ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ................................................................................ 03.11.2011
47. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ..................................................................... 08.12.2011
48. ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ....................................................................... 29.12.2011
49. İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ - VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ................................ 19.01.2012